• Wie is QOLity?
  • Wie is QOLity?
  • Wie is QOLity?
  • Wie is QOLity?
  • Wie is QOLity?

Wie is QOLity?

QOLity is een adviesbureau dat zich richt op management en organisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Dat kunnen zorginstellingen en woningstichtingen zijn, maar ook commerciële dienstverleners zoals banken, pensioenfondsen, verzekeraars, architectenbureaus en projectontwikkelaars.

Daarbij maken wij gebruik van bijna 25 jaar ervaring als extern adviseur, universitair docent en de laatste inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek door onze relatie met de academische wereld.

Ook putten wij uit internationale ervaringen omdat wij in Nederland, China, Australië, de Verenigde Staten en de Russische Federatie adviesopdrachten uitvoeren. Indien nodig werken wij met vertrouwde partners in binnen- en buitenland.


De naam
De naam QOLity is een samentrekking van kwaliteit van leven (QOL) en kwaliteit van onze dienstverlening (Quality).
 
Het logo
In ons logo staat de levensboom centraal, symbool voor een goede kwaliteit van leven.
De groene blaadjes staan voor groei. Elk mens, ongeacht diens situatie, groeit door levenservaring.
Dat geldt ook voor organisaties die zich blijven ontwikkelen.
Enkele blaadjes zijn bruin, deze staan voor de transitie van oud naar nieuw. In het leven laat je soms dingen achter om het levenspad verder af te gaan.

Organisaties zullen oude zaken van zich afschudden en nieuwe richtingen inslaan om hun dienstverlening aan hun klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.

Een breder verband
QOLity is onderdeel van een breder verband waarin wordt samengewerkt met Demetia Village Advisors (DVA) , (www.dementiavillage.com) en de joint venture Uniqoncepts.