• Management en organisatie-advies

Management en organisatie-advies

Kwaliteit van leven als vertrekpunt
QOLity ondersteunt haar klanten bij het uitzetten van een strategie, het ontwikkelen van een daarbij passende organisatie en cultuur en het opzetten van een kwaliteitssysteem.
Wij doen dat vanuit onze visie dat alles ten dienste moet staan van de kwaliteit van leven van de cliënten.
Een goede gezondheid, ook met beperkingen, vormt een basale voorwaarde voor een als goed ervaren kwaliteit van leven. 
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.  


Momenteel worden wij geconfronteerd met een geïndustrialiseerde zorgsector waar "meten is weten", checklijsten en verregaande functiedifferentiatie dominant zijn. Gelukkig begint zich een tegenbeweging te vormen die zich realiseert dat een systeemdominantie niet ten goede komt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Sterker nog: er lijkt een disruptie van het zorgsysteem te ontstaan zonder dat helder is welk alternatief daarvoor in de plaats komt. Dit is een kenmerk van deze tijd: ontwikkelingen gaan snel, zijn disruptief en leiden tot onzekerheid en onbekendheid bij bestuurders en toezichthouders.
Vasthouden aan het oude en risico's mijden? Dat leidt juist tot risicovol gedrag.
Wij ondersteunen bestuurders en zorgmanagers door op een andere manier te laten kijken naar de manier waarop hun dienstverlening is georganiseerd. Is het systeem dominant voor de dienstverlening aan de cliënt/klant of wordt echt ingespeeld op de vragen en behoeften van cliënten?
Weten cliënten/klanten wat ze kunnen verwachten van de dienstverlening? Hoe gaan we om met de kwaliteit van virtuele zorg- en dienstverlening?
Hoe ga je om met ontwikkelingen in de samenleving en de onzekerheden en onbekendheden die daarmee gepaard gaan?
Wij gebruiken daarbij de laatste inzichten uit de wereld van organisatiekunde, servicemanagement en servicemarketing.

Partnerschap
Onze adviesrelatie is een partnerschap. Dat betekent dat wij samenwerken op bestuurs- en managementniveau waarbij elk resultaat samen wordt besproken en elke volgende stap samen wordt voorbereid. Op deze manier houdt u de regie op het traject en zijn de resultaten transparant.