• Meten van klantgerichtheid

Meten van klantgerichtheid

Klantgerichtheid in de zorg- en dienstverlening is belangrijk voor het realiseren van een door de cliënt als goed ervaren kwaliteit van leven. 
Freek Lapré is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp "klantgerichtheid in verpleeghuizen". In dit promotieonderzoek, dat tot tweemaal toe internationaal is onderscheiden (IFA en QIK), is een instrument ontwikkeld dat de klantgerichtheid in de ouderenzorg kan meten.

Model klantgerichtheid
Op basis van de resultaten uit het onderzoek van Freek Lapré is een model ontworpen voor het meten van de mate waarin een organisatie in de ouderenzorg (bv. het verpleeghuis) is gericht op de klant (bewoner en vertegenwoordiger) in de zorg- en dienstverlening. Dit model is ontwikkeld in het verpleeghuis en weergegeven in bovenstaande figuur.

Geïnteresseerd? Neem contact op via freeklapre@qolity.nl