• Onze opdrachten

Onze opdrachten

Lopende opdrachten zijn:
  • opzet en begeleiding van een experiment  Community Care in Dongen Brabant om mensen met dementie langer thuis te houden (zie: lees meer)
  • begeleiding bij de formulering van een visie, onderscheidende waarde voor cliënten en de opzet van een business model bij de herontwikkeling van een terrein naast een verpleeghuis en school in Brabant
  • advisering over visie en ontwerp van een verpleeghuis voor mensen met dementie in de Volksrepubliek China
  • opzet en uitvoering van een uitgebreid managementprogramma (mini-MBA) in de Volksrepubliek China
  • advisering over strategie van een for-profit ouderenzorgorganisatie in de Volksrepubliek China
  • begeleiding bij de formulering van een innovatieve visie, een onderscheidende waarde voor cliënten en de opzet van een innovatief business concept bij de herontwikkeling van Continuing Care Retirement Community in Queensland, Australië
  • begeleiding bij de  ontwikkeling van een.innovatief business concept als basis voor een ontwerp van een community voor mensen met dementie in Moskou, Russisch Federatie
  • begeleiding bij een onderzoek naar meest geschikte vorm van samenwerking tusse n twee VVT-organisaties

Het experiment Community Care
Community care is bedoeld om kwetsbare mensen in staat te stellen volwaardig in de samenleving te kunnen functioneren. Het is gebaseerd op ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is een concept waarbij zelfstandige woningen, geclusterde woningen en zorgwoningen binnen een gebied worden ontwikkeld. Met een gemeenschappelijke infrastructuur aan voorzieningen zoals een restaurant en buurthuis/café, zodat ontmoetingen tussen bewoners worden gestimuleerd. Deze ontmoetingen zorgen ervoor dat het onderling hulpbetoon en wederkerigheid wordt verhoogd. Bewoners helpen zelf mee om de continuïteit van de dienstverlening te realiseren. Bewoners hebben het voor het zeggen, waarbij de zorgorganisatie een faciliterende en niet een bepalende rol heeft.
Dit experiment heeft een landelijke status gekregen. Sinds mei 2018 wordt gewerkt met zogenaamde leefcoaches die mensen met dementie die nog thuis wonen met een pakket thuis kunnen laten wonen. Het onderscheidende is dat deze leefcoaches de bevoegdheid hebben om te indiceren voor de WMO, WLZ en ZVW. Hierdoor kan een veel flewxibleer pakket worden samengesteld om mense thuis te houden. Eerste resultaten geven een besparing van € 35.000 per jaar per cliënt te zien xdie anders zou moeten verhuizen naar een verpleeghuis.

Freek Lapré heeft hierbij een financieringsconcept ontwikkeld dat moet leiden tot een populatiegebonden en integrale financiering.

Freek Lapré is mede initiatiefnemer van dit community care concept. Hij heeft kennis en ervaring op welke wijze deze concepten ontwikkeld worden. Welke rol betrokkenen, financiers en ontwikkelaars in kunnen nemen. QOLity faciliteert samen met de opdrachtgever om andere zorgaanbieders te ondersteunen om dit concept te ontwikkelen.