• Onze opdrachten

Onze opdrachten

Lopende opdrachten zijn:
  • doorlichting van een organisatie voor ouderenzorg om performance te verbeteren
  • opzet van een Academie in het kader van een lerende organisatie voor ouderenzorg
  • meerjarenstrategie ontwikkelen voor een organisatie in de eerste en tweede lijn
  • samenwerkingsvorm tussen twee zorgorganisaties ontwerpen
  • meten van klantgerichtheid bij verschillende verpleeghuizen
  • opzet en begeleiding van een experiment community care (lzie: lees meer)

Het experiment Community Care
Community care is bedoeld om kwetsbare mensen in staat te stellen volwaardig in de samenleving te kunnen functioneren. Het is gebaseerd op ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is een concept waarbij zelfstandige woningen, geclusterde woningen en zorgwoningen binnen een gebied worden ontwikkeld. Met een gemeenschappelijke infrastructuur aan voorzieningen zoals een restaurant en buurthuis/café, zodat ontmoetingen tussen bewoners worden gestimuleerd. Deze ontmoetingen zorgen ervoor dat het onderling hulpbetoon en wederkerigheid wordt verhoogd. Bewoners helpen zelf mee om de continuïteit van de dienstverlening te realiseren. Bewoners hebben het voor het zeggen, waarbij de zorgorganisatie een faciliterende en niet een bepalende rol heeft.
Dit experiment heeft een landelijke status gekregen. Sinds mei 2018 wordt gewerkt met zogenaamde leefcoaches die mensen met dementie die nog thuis wonen met een pakket thuis kunnen laten wonen. Het onderscheidende is dat deze leefcoaches de bevoegdheid hebben om te indiceren voor de WMO, WLZ en ZVW. Hierdoor kan een veel flewxibleer pakket worden samengesteld om mense thuis te houden. Eerste resultaten geven een besparing van € 35.000 per jaar per cliënt te zien xdie anders zou moeten verhuizen naar een verpleeghuis.

Freek Lapré heeft hierbij een financieringsconcept ontwikkeld dat moet leiden tot een populatiegebonden en integrale financiering.

Freek Lapré is mede initiatiefnemer van dit community care concept. Hij heeft kennis en ervaring op welke wijze deze concepten ontwikkeld worden. Welke rol betrokkenen, financiers en ontwikkelaars in kunnen nemen. QOLity faciliteert samen met de opdrachtgever om andere zorgaanbieders te ondersteunen om dit concept te ontwikkelen.