• Onze opdrachten

Onze opdrachten

Lopende opdrachten zijn:
  • fusiebegeleiding tussen twee zorgorganisaties
  • ontwikkelen en implementeren van een innovatieve strategie voor een ouderenzorgorganisatie
  • strategieontwikkeling en inrichting van Geriatrische Revalidatiezorg
  • meten van klantgerichtheid bij verschillende zorglocaties
  • opzet en begeleiding van een experiment community care
  • synergie realiseren tussen Duitse en Nederlandse ervaringen van zorgorganisaties en woningbouwcorporaties om integratie en inclusie van kwetsbare mensen te bevorderen.

Het experiment Community Care
Community care is bedoeld om kwetsbare mensen in staat te stellen volwaardig in de samenleving te kunnen functioneren. Het is gebaseerd op ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is een concept waarbij zelfstandige woningen, geclusterde woningen en zorgwoningen binnen een gebied worden ontwikkeld. Met een gemeenschappelijke infrastructuur aan voorzieningen zoals een restaurant en buurthuis/café, zodat ontmoetingen tussen bewoners worden gestimuleerd. Deze ontmoetingen zorgen ervoor dat het onderling hulpbetoon en wederkerigheid wordt verhoogd. Bewoners helpen zelf mee om de continuïteit van de dienstverlening te realiseren. Bewoners hebben het voor het zeggen, waarbij de zorgorganisatie een faciliterende en niet een bepalende rol heeft.

Freek Lapré heeft hierbij een financieringsconcept ontwikkeld dat moet leiden tot een populatiegebonden en integrale financiering.

Freek Lapré is mede initiatiefnemer van dit community care concept. Hij heeft kennis en ervaring op welke wijze deze concepten ontwikkeld worden. Welke rol betrokkenen, financiers en ontwikkelaars in kunnen nemen. QOLity faciliteert samen met de opdrachtgever om andere zorgaanbieders te ondersteunen om dit concept te ontwikkelen.