• Theo van Iperen

Theo van Iperen

Al meer dan 20 jaar werk ik als extern adviseur voor maatschappelijke organisaties, zoals in de zorg, onderwijs, welzijn en voor NGO’s.

Met opdrachten die zich concentreren op het doorvoeren van grootschalige veranderingen, zoals fusies, samenwerkingstrajecten en verbeterprogramma’s. In 2009 publiceerde ik het boek ‘Fuseren is topsport’, waarin ik mijn fusie-ervaringen heb gebundeld tot een praktische aanpak voor het managen van fusies. In 2010 ontving ik hiervoor de Professionaliseringsprijs van de Vrije Universiteit, waar ik eerder afstudeerde als Master in Management Consultancy. Voor mijn verdere ontwikkeling als organisatieprofessional volg ik momenteel de executive Master Consulting and Coaching for Change aan INSEAD, Fontainebleau.

Als fellow ben ik beschikbaar als back-up en om te participeren in adviesopdrachten van QOLity wanneer daar aanleiding toe is.

In november 2021 heb ik mijn laatste boek "Terug aan de Top" gepubliceerd. Dit boek beschrijft een veranderaanpak voor organisaties in problemen. Aan de hand van analyses van een aantal cases wordt aangegeven hoe de weg naar de top weer kan worden ingeslagen.

E-mail: tviperen@giotto.nl