Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens zijn wij verplicht om een privacyverklaring op te stellen waarin staat aangegeven hoe wij met uw persoongegevens omgaan.
De privacyverklaring kunt u hier inzien en downloaden.