• Herontwikkeling van gebouwen en terreinen

Herontwikkeling van gebouwen en terreinen

Bij de herontwikkeling van gebouwen en terreinen wordt te snel een ontwerp van het gebouw gemaakt en de indeling van het terrein. Een expliciete visie, businessmodel en ontwerp van processen en organisatie moeten leidend zijn voor het ontwerp va nhet gebouw. Dit gaat verder dan alleen een ronde langs gebruikersgroepen.
Samen met Frank van Dillen, architect van onder andere de Hogeweyk, is een roadmap ontwikkeld die stap voor stap het proces van visie tot aan realisatie weergeeft. Met andere woorden: hoe de software en de handware op elkaar kunnen worden afgestemd.
Geïnteresseerd? Neem contact op met freeklapre@qolity.nl of frankvandillen@qolity.nl